from €0,00
Book Now

RIM 2018

Created with Sketch. Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
Not Rated

Duration

Tour Type

Specific Tour

Group Size

Unlimited

Languages

___

Overview

CENA PUTOVANJA PO OSOBI
TERMIN HOTEL CENA PO OSOBI DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU
15.08.-20.08. HOTEL 4* 185 evra 80 evra
03.10.-08.10. HOTEL 3* 175 evra 80 evra
07.11.-12.11. HOTEL 4* 185 evra 80 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

 • autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)
 • 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa tri zvezdice ili četiri zvezdice u Rimu (ime konkretnog hotela biće poznato 10 dana pre početka putovanja)
 • Razgledanje prema programu
 • Troškove organizacije putovanja
 • Usluge vodiča za sve vreme putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

 • Fakultativni izleti i ulaznice
 • Gradska taksa: hotel 3* – 4 € po noći po osobi; hotel 4* – 6 € po noći po osobi (plaćanje u hotelu na recepciji).

UMANJENJA
● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za sopstveni prevoz 75 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i fakultativni izleti zavise od  
  raspoloživosti mesta u autobusu)

OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
● Doplata za dodatno sedište: 90 evra

SMEŠTAJ

Hotel se na oko 500 m od metro stanice  Cornelia, kojom je dobro povezan linijom sa svim znamenitostima Rima. Moderan hotel koji ima recepciju, restoran za doručak, parking, besplatan wi–fi internet. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, telefonom, televizorom i klimom, sefom. Doručak je kontinentalni–samoposluživanje.

Hotel se nalazi u mirnom delu Rima na oko 8 km od Termini stanice sa kojom je dobro povezan linijom metroa i na oko 4 km od Vatikana. Izuzetno moderan hotel koji ima recepciju, restoran za doručak, besplatan wi–fi internet. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, telefonom, televizorom i klimom, sefom. Doručak je kontinentalni–samoposluživanje.

 • Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
 • Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
Poludnevni fakultativni izlet Forum i Koloseum: Cena izleta: 35 evra. U cenu je uklučen odlazak autobusom (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica za Koleoseum, Forum, Palatino, usluge vodiča.
Celodnevni  izlet Napulj I Pompeja : Cena izleta: Napulj 35 eura. U cenu je uključen prevoz autobusom,  usluge vodiča i razgledanje prema programu.

 • Pomepeja : 25 eura  U cenu je uključen prevoz autobusom,  ulaznice, usluge vodiča i razgledanje prema programu (izlet se realizuje u periodu mart-oktobar).
 • Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu: Cena izleta: 35 eura odrasli / 25 euar deca do 12 godina. U cenu je uključen odlazak autobusom, (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica i usluge vodiča.
 • Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE RIM

 • Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja
 • Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija  koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE  Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

 • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
 • Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.
Pogledaj još

Itinerary

Expand All
1. dan BEOGRAD

Sastanak putnika u Beogradu u 14:30 h. Polazak autobusa u 15:00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2. dan RIM

Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava sv. Anđela i Crkva sv. Petra, Via Veneto, Vila Borgeze. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan RIM – PEŠAČKO RAZGLEDANJE – FORUM – KOLOSEUM – RIM

Doručak. Nastavak obilaska grada pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Slobodno vreme. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesto na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora, brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada. Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan RIM – NAPULJ – POMPEJA – RIM

Doručak. Fakultativni celodnevni izlet “Napulj i Pompeja . Po dolasku obilazak Napulja, prestonice Kampanije. Panoramsko razgledanje grada
čije je staro gradsko jezgro uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO–a. Trg Garibaldi, ulice Umberta I, Anžujskog dvorca, lučkih dokova, kraljevske palate, galerije Umberta I, Nacionalnog teatra, Trga plebiscita i trgovačke ulice Via Toledo. Fakultativni odlazak do Pompeje.Pompeja je bila jedna od najlepših i najbogatijih varoši Rimskog carstva. U avgustu 79. godine naše ere, lava je prekrila i skamenila grad i tako ga „čuvala“ narednih 1500 godina. Na taj način sačuvana je do danas jedinstvena slika arhitekture, urbanizma i načina života jednog bogatog grada drevne imperije. Obilazak istorijskog dela : Bazilika, forum, trg Macelluma, termalna kupatila, , pekara, javna kuća, teatar..., kraljevske palate, galerije Umberta I, Nacionalnog teatra, Trga plebiscita i trgovačke ulice Via Toledo. Slobodno vreme. Povratak u Rim. Noćenje.

5. dan RIM – VATIKAN

Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu . Vatikan je najmanja nezavisna država na svetu, okružena gradom Rimom. Sedište je Pape, poglavara Rimokatoličke crkve. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16. veka, obilazak najveće crkve na svetu: crkve Svetog Petra. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u kasnim poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju i Sloveniju sa kraćim usputnim odmorima.

6. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Tour's Location

Created with Sketch. Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
Created with Sketch.
from €0,00

You might also like