from €0,00
Book Now

Moskva i Sankt Peterburg 2018

Created with Sketch. Moscow, Russia
Not Rated

Duration

Tour Type

Specific Tour

Group Size

Unlimited

Languages

___

Overview

CENA PUTOVANJA PO OSOBI
TERMIN HOTEL CENA PO OSOBI DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU
16.09.-22.09.  Hotel 4* 638 evra                155  evra
07.10.-13.10.  Hotel 4* 538 evra                125  evra

Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*)    588 € za polazak 16.09.

                                                                                                             488 € za polazak 07.10.

  * dopunski ležaji su nestandardni i nepogodni za osobe krupnije građe

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:  avio prevoz na svim relacijama letovima Air Serbia: . Beograd-Moskva,  Sankt Peterburg-Beograd, prevoz vozom Sapsan Moskva-Sankt Peterburg,smeštaj u Moskvi  na bazi 3 noćenja sa doručkom, smeštaj u Sankt Peterburgu na bazi 3 noćenja sa doručkom, transfere prema program, turistički program: panoramsko razgledanje Moskve i Sankt Peterburga, usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča, troškove organizacije aranžmana.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: Aerodromske takse i  obavezno osiguranje u avio saobraćaju (cca 112 €, podložno  je promeni), fakultativni program u Moskvi i Sankt Peterburgu, Individualne troškovi

SMEŠTAJ
Moskva, Vega Hotel & Convention Center 4*: www.hotel-vega.ru

Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 min (od hotela sa pešačenjem bukvalno 25 min), što je važno za slobodno vreme. 2012. godine hotel je potpuno renoviran. Doručak švedski sto.

Sankt Peterburg, Hotel Moskva 4* www.hotel-moscow.ru

Hotel se nalazi u centru grada, na kraju Nevskog prospekta, na obali Neve. Ulaz u stanicu metroa se nalazi u zgradi hotela, što daje mogućnost da se bez mnogo napora i gubljenja vremena stigne do glavnih znamenitosti grada.  Hotel je kompletno renoviran , a od 2008. je dobio kategoriju 4*.Ima nekoliko restorana: pivni, restoran sa gruzijskom kuhinjom, bar “Panorama” sa predivnim  pogledom na istorijski centar grada i Nevu. U holu hotela je pozorišna kasa, što daje mogucnost kupovine ulaznica za koncertni i  pozorišni program St.Peterburga. Hotel ima 825 soba, koje su opremljene TV-om (satelitski programi), telefonom, frižiderom,  sefom, Wi Fi internetom. Doručak švedski sto.

 FAKULTATIVNI IZLETI:
             Moskva

Obilazak Moskovskog metroa                                                                      10 EUR

Sergijev pasad  (bivši Zagorsk)                                                                    40 EUR

Muzej Kosmonautike                                                                                      30 EUR

               Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata            55 EUR *

             Sankt Peterburg

Isakijevska saborna crkva                                                                              25 EUR

Peterhof, park sa fontanama                                                                         45 EUR

              Puškin (Carsko selo)                                                                            55 EUR *

Vožnja kanalima i Nevom                                                                              30 EUR

Ermitaž                                                                                                              40 EUR

U sve cene izleta je uračunat: vodič, autobus, ulaznice

Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj (i Oružana palata) i Puškin (Carsko selo) obavezno je prilikom uplate   aranžmana, na licu mesta nije moguće!

Realizacija fakultativnog programa je garantovana.

Za broj prijavljenih putnika ispod 15, program će se realizovati javnim prevozom, metroom.

     VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „Moskva I St.Peterburg“
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

    USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

  • Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15  dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
  • Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na ili d) platnim karticama (Visa, Master,  American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizatorpreporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

   OPŠTE NAPOMENE

  • Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
  • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
  • Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini  300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika
    sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja,  koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine,  zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se   aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje
    „DDOR Novi sad”.
Pogledaj još

Itinerary

Expand All
1. dan 29.04. Beograd – Moskva

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Air Serbia za Moskvu u 06:30 h (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom u 10:15 h. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede)… (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Fakultativni izlet: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasledja. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

2. Dan 30.04. Moskva

Doručak. Fakultativni izlet: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Fakultativni program: Muzej Kosmonautike, jedan od najposećenijh muzeja u Moskvi, poseduje veliki broj originalnih predmeta, opreme i skafandera koje su između ostalih kosmonauta nosili i koristili Jurij Gagarin i Aleksej Leonov u svojim ekspedicijama. Muzej poseduje i svemirske satelite, rakete, “munrover” robotsko vozilo, kao i maketu svemirske stanice Mir u prirodnoj veličini koja je otvorena za obilazak. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan 01.05. Moskva

Doručak. Fakultativni izlet: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Fakultativni izlet: Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. Noćenje.

4. dan 02.05. Moskva – Sankt Peterburg

Doručak. Transfer do železničke stanice. Putovanje za Sankt Peterburg u 09:30 h savremenim vozom Sapsan. Dolazak u Sankt Peterburg u 13:20h. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan 03.05. Sankt Peterburg

Doručak. Fakultativni izlet: vožnja kanalima i Nevom, specifičnim niskim brodovima prilagođenim za prolazak kroz kanale i niske mostove, zbog kojih je ovaj grad dobio i naziv “Severna Venecija”. Pogled na znamenitosti grada i njegovu arhitekturu sa legendarne reke Neve i nekih od mnoštva kanala, ostavlja jedinstven utisak i sećanje. Fakultativni izlet: Isakijevska saborna crkva, najveća pravoslavna crkva u Rusiji, ali i jedna od najlepših građevina Sankt Peterburga kako zbog svoje spoljne tako i unutrašnje dekoracije. Zvanični naziv je Sabor prepodobnog Isakija Dalmatskog, a građena je od 1815. do 1858. godine, prema projektu arhitekte Ogista Menferana. Slobodno vreme. Noćenje.

6. dan 04.05. Sankt Peterburg

Doručak. Fakultativni program: Izlet u Peterhof - Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog, nastalu u XVIII veku po nalogu samog cara prema uzoru na Versaj. Obilazak obuhvata šetnju kroz veličanstven park, razgledanje čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura i izlazak na obalu Finskog zaliva sa kojeg se pruža veličanstven pogled na zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Fakultativni program: Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i park površine 34 km2. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Slobodno vreme. Noćenje.

7. dan 05.05. Sankt Peterburg – Beograd

Doručak. Slobodno vreme. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada rasporedjenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 21:35 h (let JU 675). Dolazak u Beograd u 23:20 h.

Tour Categories

Avio Program
Evropski Gradovi

Tour's Location

Created with Sketch. Moscow, Russia
Created with Sketch.
from €0,00

You might also like