from €0,00
Book Now

FESTIVAL CVEĆA u PROVANSI 2019

Not Rated

Duration

Tour Type

Daily Tour

Group Size

Unlimited

Languages

___

Overview

CENA ARANŽMANA 259 EUR

Doplatu za jednokrevetnu sobu  iznosi 90 €  – isključivo na upit

Cena aranžmana uključuje:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)
 • 3 noćenja sa doručkom  u hotelu sa 2** u regiji Avinjona
 • 1 noćenje sa doručkom u regiji Milana u hotelu sa 3***
 • smeštaj u 1/2 ili 1/3 sobama sa kupatilom
 • (obilazak Avinjona, Salona i Milana prema programu uz tumačenja profesionalnog turističkog vodiča
 • usluge vodičai organizacioni troškovi

Cena aranžmana ne uključuje:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte
 • Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 7€ u din.protivvrednosti)
 • Doplatu za dodatno sedište u autobusu – 120 €
 • Gradske turističke takse u Avinjonu i Milanu u ukupnom iznosu od oko 11 € po osobi za sva 4 noćenja!

Fakultativni izleti – za uplate u agenciji    iznosi  95 €

U slučaju da paket izleta nije rezervisan prilikom prijave i plaćen u agenciji, cene fakultativnih izleta za uplatu na licu mesta su:

 • Kustule (sa ulaznicom za Muzej lavande)– Gord – Senank-Valensole  (sa ulaznicom za opatiju)  – 55 €
 • Pont du Gar – Nim – 40 €
 • Jezero Komo – 20 €
 • Vožnja brodom po jezeru Komo – 15€

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Evrima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Credit Agricole banke  na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA –  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina.
 3. PREKO RAČUNA -uplata na račun Bancor Travel-a.
 4. U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 10 ili 20.u mesecu, a najkasnije do 20.10.2019.!

 

 1. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Bancor Travel , klijent aplicira za kredit u banci. Bancor Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

 

OSIGURANJE:

Prodavac  na  ovlašćenom  prodajnom  mestu  dužan  je  da  ponudi  putniku  zdravstveno  putno  osiguranje  i  informiše  ga  o  postojanju  osiguranja  od  otkaza  aranžmana  prema  uslovima  i  tarifama  osiguravač

 1. U  poslovnicama  Bancor Travel-a  moguće  je,  uz  fotokopiju  prve  strane  pasoša,  pribaviti  polisu  osiguravača  koja  pokriva,  u  slučaju  potrebe,  od  prvog  do  poslednjeg  dana  putovanja  troškove  lečenja  i  bolničke  troškove  do  iznosa  od  30  000  evra.  U  slučaju  nastanka  osiguranog  slučaja,  u  toku  putovanja,  dovoljno  je  prezentovati  pasoš  i  pomenutu  polisu  za  pokriće  svih  troškova  u  roku  utvrđenim uslovima  zdravstvenog  putnog  osiguranja.  Ukoliko  putnik  poseduje  neku  drugu individualnu  polisu  zdravstvenog  putnog  osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

 

NAPOMENE:

 • PUTNIK JE U OBAVEZI DA PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA DOSTAVI ORGANIZATORU PUTOVANJA SVE TRAŽENE PODATKE, UKLJUČUJUĆI I SKENIRANU PRVU STRANICU PASOŠA.
 • TAČNO VREME POLASKA I MESTO POLASKA BIĆE POTVRĐENO DVA DANA PRE PUTOVANJA I BIĆE ZVANIČNO OBJAVLJENI.
 • ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA PUTNIKA JE REGULISANO ZAKONSKIM NORMATIVIMA I JASNO JE DEFINISANO OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA!

OPIS SMEŠTAJA: organizator će objaviti tačna imena hotela 7 dana pre polaska na putovanje ,

HOTEL 2**, regija Avinjona

Udaljenost od Avinjona do 20 km. Hoteli poseduju skroman sadržaj u vidu malog lobija sa recepcijom i salona za posluženje doručka. Sobe su skromno opremljene i poseduju kupatilo sa tuš-WC (većinom se radi o direktnim odvodima bez tuš kabina), TV Sat, centralno grejanje, umivaonik je u sobi. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne + pomoćni ležaj na sprat! Sobe su izuzetno male i ne poseduju ormar! Kupatilo je izuzetno malo! Doručak je skroman i jednoličan kako je to i običaj u Francuskoj. Obično naše grupe smeštamo u Ibis Budget Le Pontet, Hotel Akena Le Pontet ili sl.

HOTEL 3***, regija Milana

Hoteli iz naše ponude se nalaze u radijusu od oko 20 km od centra. Skroman sadržaj, standardna „budžet“ kategorija. Sobe male i skromno opremljene, sve sa kupatilom i TV.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 

 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Svaki komad prtljaga mora biti obeležen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 40  KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

 

 

 

Primenjuju se Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja turističke agencije Bancor Travel & Conference  i YUTA-e I oni su sastavni deo ovog programa OTP br. 14/2017 od 23.03.2017.

Garancija putovanja broj 300057207 od 01.04.2019. god.

 

Cenovnik br. 2 od 19.03.2019.

 

Pogledaj još

Itinerary

Expand All
1. dan (Petak 5. Jul)

Polazak iz Novog Sada i iz Beograda u popodnevnim satima (oko 17h). Noćna vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Italije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan (Subota 6. Jul) AVINJON

Prepodnevno putovanje preko oblasti severne Italije i Azurne obale. Nastavak putovanja do AVINJONA. Smeštaj u hotel u regiji grada u popodnevnim satima. Odmor. Noćenje.

3. dan (Nedelja 7. Jul) AVINJON - KUSTULE – GORD - SENANK - FERASSIERES ( Festival lavande)

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (8.30h-21h). Polazak ka provansalskoj provinciji uz usputno uživanje u sjajnim pejzažima... Odlazak do mestašca KUSTULE i poseta Muzeju lavande uz razgledanje interesantne postavke i upoznavanje sa uzgojom ove plemenite biljke. Nakon obilaska muzeja odlazak do gradića GORD, po mnogima najlepšeg srednjovekovnog naselja u Provansi. Nalazi se na obroncima planine sa koje se prža prelep pogled na Luberon. Panoramski pogled ka srednjovekovnom zamku koji stražari od 10. veka gradom. Šetnja slikovitim ulicama i uživanje u panorami. Slobodno vreme (3 sata). Nastavak putovanja do obližnje OPATIJE SENANK oko koje se prostiru najlepša polja lavande u Provansi. Nakon obilaska opatije, nastavak putovanja do gradića FERASSIERES gde ćemo posetiti FESTIVAL LAVANDE koji se održava svake godine . Oko ovog gradića nalaze se najbujnija polja lavande, a sam gradić ocrtava pravi provansalski šarm. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u ambijentu. Polazak ka hotelu u 20h. Noćenje.

4. dan (Ponedeljak 8. Jul) AVINJON – PONT DU GAR - NIM

Doručak. Polazak ka centru Avinjona u 8.30h. Kraći obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje znamenitog Avinjonskog mosta (most Sv. Benezea) i Papske palate – najveće gotske palate na svetu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 13h polazak na fakultativni izlet. Odlazak do jedne od najvećih atrakcija Provanse, rimskog mosta PONT DU GAR. Ovaj most u stvari predstavlja deo nekadašnjeg rimskog akvadukta koji je bio dug preko 50 km i dopremao je vodu gradu Nimu. Most na reci Gar je ostao gotovo netaknut i predstavlja sa svoja dva reda rimskih lukova izuzetan spomenik svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Nakon obilaska lokaliteta, nastavak putovanja do obližnjeg NIMA. Po dolasku u Nim, sledi organizovano razgledanje grada: Rimska Arena – najveća atrakcija grada, Sat toranj, parkovi Fontane… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak ka hotelu u 20h. Noćenje.

5. dan (Utorak 9. Jul) SALON – MILANO

Doručak. Odjava iz hotela do 8.45h. Odlazak do obližnjeg gradića SALON. Po dolasku sledi kraći obilazak grada uz razgledanje: Imperatorov zamak, crkva Sv. Mihajla iz 12. veka, crkva Sv. Lavrentija u kojoj se nalazi grob slavnog proroka Nostradamusa, Fontana mahovine,… Slobodno vreme (2 sata). Nastavak putovanja u 12.30h. Putovanje preko Azurne obale i Ligurijske rivijere ka prestonici italijanske pokrajine Lombardija . Dolazak u MILANO oko 22h. MILANO je prestonica Lombardije i najveći industrijski grad Italije. Pored toga što ga mnogi smatraju modnom prestonicom i centrom glamura i fudbala, Milano pruža i mnoštvo istorijskog sadržaja, ulice okićene katedralama sa prelepom arhitekturom, brojne muzeje, parkove prirode i nazaboravnu zabavu u kasnim satima. Smeštaj u hotel u regiji grada. Noćenje.

6. dan (Sreda 10. Jul) MILANO - COMO

Doručak. Odjava iz hotela do 9h. Odlazak do centra grada. Panoramski obilazak: Ulica Manconi, čuvena Skala - jedno od najpoznatijih operskih zdanja na svetu, galerija Vitorio Emanuele, Trg Duomo sa veličanstvenom katedralom. Poseta Botaničke bašte i obilazk obilazak prve Vertikalne šume na svetu na neboderu Bosco Verticale čuvenog botaničara Patricka Blanka. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do gradića Komo na istoimenom jezeru. Komo je treće jezero po veličini u Italiji. Jedno je od najpoznatijih mondenskih mesta. Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i relaksaciju ili mogućnost fakultativne vožnje brodom po ovom prelepom italijanskom jezeru. U večernjim časovima polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko severne Italije i dalje preko Slovenije i Hrvatske…

7. dan (Četvrtak 11. Jul)

Povratak u Novi Sad/Beograd u popodnevnim satima. Kraj putovanja.

Tour's Location

Created with Sketch.
from €0,00

You might also like