Vienna, Austria

  PARNDORF ● BEČ ● BANJA BADEN ● ŠENBRUN ● 5 dana (2 noćenja sa doručkom u hotelu 4*i 3* u Beču) – autobusom

  Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, je bio glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem 19 veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta,najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno–istorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi.On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori: Hajdn, Mocart, Betoven… Među mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg, katedrala sv. Stefana, zabavni park “Prater”. Beč se svrstava među gradove sa najvišim kvalitetom života.

  Program ture

  Sastanak u Beogradu u 22:30 h. Polazak autobusa u 23:00 h. Polazak iz Novog Sada u 00:15 h ispred železničke stanice (kod lokomotive). Noćna vožnja kroz Mađarsku do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima.
  Dolazak u tržni centar Parndorf. Slobodno vreme. U podnevnim časovima nastavak putovanja do Beča. Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, sa komleksom imperijalnih palata, Parlament, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine,, Dunavski toranj, katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Noćenje.
  Doručak. Polazak na razgledanje Beča u pratnji vodiča : Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija. Fakultaitivni izlet do banje Baden, koja je udljena oko 20 km od Beča. Po dolasku šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Obilazak CrkveSvetog Stefana, pozorišni trg sa teatrom na kom bi pozavideli i mnogi veći gradovi, glavni gradski trg sa Gradskom kućom. Tu su i Muzej lutaka i igračaka, sinagoga, kao i kuća Ludviga van Betovena , u kojoj je čuveni kompozitor proveo tri leta i šetajući kroz badenske vinograde napisao jednu od svojih najpoznatijih simfonija. Danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska, slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima povratak u Beč. Noćenje.
  Doručak. Fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17 veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO–a. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Pratera, najpoznatijeg zabavnog parka u Austriji. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Mađarsku.

  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.
  CENA PUTOVANJA PO OSOBI
  TERMINHOTELCENA PO OSOBIDOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU
  23.08.-27.08.HOTEL 3*           109 evra65 evra
  09.11.-13.11.HOTEL 3*           109 evra65 evra
  14.12.-18.12.HOTEL 4*           129 evra75 evra

  U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
  prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)

  •  dva noćenje sa doručkom u hotelu sa tri  zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi
  •  razgledanje grada prema programu; usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

   

  U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
  ● fakultativni izleti i posete

  •  međunarodno putno zdravstveno osiguranje

  OPCIONE DOPLATE
  ● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
  ● Doplata za dodatno sedište: 40 evra
  SMEŠTAJ

  Nalazi se na idelnoj lokaciji, u blizini zabavnog parka Prater, u neposrednoj blizini metro stanice, kojom se za 5 minuta stiže do centra grada..Sve sobe imaju mini bar, sef, klimu, TWC i fen . Doručak na bazi švedskog stola.

  Nalazi se na mirnoj lokaciji, usred parka površine 6 hektara u zapadnom dijelu Beča, u blizini palate Miller-Aichholz i vrta Orangery. Hotel je udaljen približno 30 minuta od centra. Odmah pored hotela je autobuska stanica, koja povezuje ovaj deo grada sa linijom metroa , kojom se stiže u nastrožiji ventar Beča. Sve sobe imaju mini bar, sef, klimu, TWC sa fenom, klimom, mini barom, sefom, SAT TV.  WI FI je besplatan. Doručak na bazi švedskog stola.

  Nalazi se južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at) i tržnog centra IKEA. Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere.Sve sobe imaju mini bar, sef, klimu, TWCsa fenom, klimom, mini barom, sefom, SAT TV. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom.

  • Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

  FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
  Kraljevski dvorac Šenbrun”. Cena: 25 evra/15 € deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.

  •  Banja Baden – 15 € odrasli/  10 € deca.U cenu je uključen prevoz autobusom, obilazak u pratnji vodiča

  Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

   

  VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
  Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.
  ● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja.
  ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama..

  USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

  ● Plaćanje može biti:

  1) Avansno: a) gotovinom; b) čekovima; c) uplatom na računOrganizatora putovanja; ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

  2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu), čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja el ima potpisan ugovor.

  3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

  MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

  OPŠTE NAPOMENE  

  Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

  ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

  ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša

  • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

  • Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.