Stara planina

Nadmorska visina centra: 1.100 m – 1.900 m                  Dužina staza: 13 km
Udaljenost od Novog Sada: 413 km                                   Udaljenost od Beograda: 323 km

1 hotel found