Zlatibor

Nadmorska visina centra: 1.110 m – 1.490 m                               Dužina staza:
Udaljenost od Novog Sada: 288 km                                              Udaljenost od Beograda: 217 km

8 hotels found