Mariborsko pohorje

Nadmorska visina centra: 325 m – 1.347 m              Dužina staza: 41 km
Udaljenost od Novog Sada: 496 km                           Udaljenost od Beograda: 509 km

3 hotels found