Golte

Rekreaciono-turistički centar Golte nalazi se iznad grada Mozirje u Sloveniji. Skijalište Golte se nalazi na 1.587 nadmorske visine. Preporuka je da se tokom zime koristi gondola za prevoz do hotela.