Severni Kipar

Severni Kipar je poznat po raznolikim obalama i raznim pogodnostima za kupače