Budva

Turisticki sadržaj Budve obogacuje tradicionalne kulturne, zabavne i modne manifestacije. Predivni Stari grad, opasan zidinama, hrabro je zakoracio u more. Uske, kamenom poplocane ulice ulivaju se u male, ali prelepe gradske trgove

7 hotela